Friday, 28 January 2011

"Yakmak için koca koca fırınlar yapacaklarına, Yahudilerle Çingenelerin göz ve saç rengini değiştirmek daha kolay olmaz mıydı?"

Jerzy Kosinski (Boyalı Kuş, s.81)

Saturday, 1 January 2011

"Kirpi gibisin çocuk
Her tarafın diken
Kim elini uzatsa
Delik deşik

Üstelik
Sen de kan içindesin."

Attilâ İlhan (Delik Deşik, Ayrılık Sevdaya Dahil)