Thursday, 19 December 2013

"Adam bıkıp kaçsın, çocuklar kuşpalazına tutulsunlar diye mi?"

Yusuf Atılgan (Aylak Adam, s.70)

Wednesday, 6 November 2013

"...
Bilirsin sen acıyı hayaller
ve sözlerle yumuşatmayı."

K. P. Kavafis (Kommageneli Ozan Kleandros Oğlu Iason'un Hüznü, Bütün Şiirleri, s.149)

Wednesday, 23 October 2013

"We can dive into suns though it's not recommended"

Tuesday, 15 October 2013

"I am in the mood to dissolve into the sky."

Wednesday, 9 October 2013

"The silence depressed me. It wasn't the silence of silence. It was my own silence. I knew perfectly well the cars were making a noise, and the people in them and behind the lit windows of the buildings were making a noise, and the river was making a noise, but I couldn't hear a thing. The city hung in my window, flat as a poster, glittering and blinking, but it might just as well not have been there at all, for the good it did me." (Chapter 2)

"If you expect nothing from somebody you are never disappointed." (Chapter 5)

"I'll be flying back and forth between one mutually exclusive thing and another for the rest of my days." (Chapter 8)

"I didn't want my picture taken because I was going to cry. I didn't know why I was going to cry, but I knew that if anybody spoke to me or looked at me too closely the tears would fly out of my eyes and the sobs would fly out of my throat and I'd cry for a week. I could feel tears brimming and sloshing in me like water in a glass that is unsteady and too full." (Chapter 9)

"I felt dumb and subdued. Every time I tried to concentrate, my mind glided off, like a skater, into a large empty space, and pirouetted there, absently. (Chapter 12)

Wednesday, 18 September 2013

"Evvelâ dişlerimiz döküldü
Sonra saçlarımız
Ardından birer birer arkadaşlarımız
Şu canım dünyanın orta yerinde
Yalnız başına yapayalnız
Karılmış kolumuz, kanadımız
Tatlı canımızdan usanmışız

Bir şüphedir sarmış yüreğimizi
Ya kendini aldatıyor demişiz ya bizi
Bir şüphedir demir atmış ciğerimize
Pamuk ipliği ile bağlamışlar bizi
Düğüm üstüne düğüm şöyle dursun
Bir çalım bir kurum hepimizde
Nereden inceyse oradan kopsun

Bu canım dünyanın orta yerinde
Hayvanlar kadar bağlanamamışız birbirimize
Yalan mı? gözünü sevdiğim karıncalar
İşte: hamsiler sürü sürü
Arılar bölük bölük geçer
Leylekler tabur tabur

Ya bizler? Eşref-i mahlûkat!..
Boğazımıza kadar kendi murdar karanlığımıza gömülmüşüz.

Bizler bölük bölük, bizler tabur tabur
Bizler sürü sepet
Yalnız birbirimizi öldürmüşüz"

Bedri Rahmi Eyüboğlu (Arkadaş Dökümü, Dol Karabakır Dol, s.297-298)

Monday, 16 September 2013

"God, but life is loneliness, despite all the opiates, despite the shrill tinsel gaiety of "parties" with no purpose, despite the false grinning faces we all wear. And when at last you find someone to whom you feel you can pour out your soul, you stop in shock at the words you utter -they are so rusty, so ugly, so meaningless and feeble from being kept in the small cramped dark inside you so long. Yes, there is joy, fulfillment and companionship- but the loneliness of the soul in its appalling self-consciousness is horrible and overpowering."

Sunday, 8 September 2013

"Dedim keşke benim de güvercinler gibi kanatlarım olsaydı, uçsaydım ve bir dinginlik bulsaydım. Uzak bir yerlere gitseydim ve çölde yuva yapsaydım. Şiddetli fırtınalardan kaçsaydım sığınaklara, çünkü yeryüzünde zorluklar ve şirretler gördüm. Dünya boşunalığa gebe kalmıştır ve zulmü doğurmuştur. Senin gücünden nereye kaçarım, senin buradalığından nereye giderim. Sabah yelinin kanatlarını alsam ve denizin en ücra yerine konsam, senin ellerinin ağırlığı üzerimde olacak. Beni avare bir rüzgara oturtmuşsun. Ne korkunçtur senin yaptıkların. Ne korkunçtur senin yaptıkların."

Saturday, 7 September 2013

"You get a strange feeling when you're about to leave a place. Like you'll not only miss the people you love but you'll miss the person you are now at this time and this place, because you'll never be this way ever again."

Azar Nafisi (Reading Lolita in Tehran)

Tuesday, 13 August 2013

"Ve ağzım ağzını öptü ise
Çünkü için sözle doludur
Elim eline değdi ise
Çünkü elin yaratılmış işler doğurur
Gözlerine baktım ise
Ki bakmışımdır
Onlar bir denizi sezme derinliğindedir
..."

Edip Cansever (Bitmeyen, Sonrası Kalır II)

Thursday, 6 June 2013

"How beautiful it is and how easily it can be broken."

Tennessee Williams (The Glass Menagerie)

Friday, 1 March 2013

"Biraz sonra, gün bütün fazlalıklarından arınıp çağdaş tirşe rengini bulduğunda sen girdin içeri. Geniş zamanda. Bir gün boyunca usulca hazırlanan, ânı kollanan, gelip çatması beklenen, yine de beklenen anda geldiği için şaşırtıcılığı büsbütün artan bir doğaçlama gibi."

Tomris Uyar (Alte Liebe: Küçük Akşam Müziği, Sekizinci Günah)

Thursday, 24 January 2013

"Bizim göğümüzün bir tek gündüzü var. Senin göğünde akşam oluyor mu?"

Uçurtmayı Vurmasınlar, Tunç Başaran, 1989