Wednesday, 6 November 2013

"...
Bilirsin sen acıyı hayaller
ve sözlerle yumuşatmayı."

K. P. Kavafis (Kommageneli Ozan Kleandros Oğlu Iason'un Hüznü, Bütün Şiirleri, s.149)

No comments:

Post a Comment